Our Team

gmsinghvi.jpg
Dr. G.M. Singhvi
Chairman
gcbhandari.jpg
Sh. G.C. Bhandari
Vice Chairman
cpsancheti.jpg
Sh. C.P. Sancheti
Vice Chairman
sureshgang.jpg
Sh. Suresh Gang
Secretary & Treasurer
nirmalbhandari.jpg
Sh. Nirmal Bhandari
Joint Secretary
dmkumbhat.jpg
Sh. D.M. Kumbhat
Member
ashoksinghvi.jpg
Sh. Ashok Singhvi
Member
devendragehlot.jpg
Sh. Devendra Gehlot
Member
prakashtyagi.jpg
Dr. Prakash Tyagi
Member
sanjaymalviya.jpg
Sh. Sanjay Malviya
Member
sljain.jpg
Sh. S.L. Jain
Member
bksharma.jpg
Sh. B.K. Sharma
Member
kgaur.jpg
Ms. K. Gaur
Principal
sashijain.jpg
Smt. Shashi Jain
Vice Principal
rimpukumari.jpg
Ms. Rimpu Kumari
Lecturer/Co-ordinator
rschoudhary.jpg
Mr. R.S. Choudhary
Lecturer
omarampatel.jpg
Mr. Oma Ram Patel
Special Educator
rajeshpeva.jpg
Mr. Rajesh Peva
Special Educator
kanyachoudhary.jpg
Mr. Kanya Choudhary
Special Educator
pinkigulechha.jpg
Mrs. Pinki Gulechha
Vocational Teacher
premlatamathur.jpg
Mrs. Premlata Mathur
Vocational Teacher
sunitasinghvi.jpg
Mrs. Sunita Singhvi
Teacher
vidhyachouhan.jpg
Mrs. Vidhya Chouhan
Dance & Music Teacher
santoshvaishnav.jpg
Mrs. Santosh Vaishnav
Teacher/Caregiver
kusumgupta.jpg
Mrs. Kusum Gupta
Librarian/Supervisor
anjusharma.jpg
Mrs. Anju Sharma
Physiotherapist
maheshpareek.jpg
Mr. Mahesh Pareek
Yoga & Sports
nmmhonot.jpg
Mr. N.M. Mohnot
Office Superintendent
sagarwal.jpg
Mr. Surendra Agarwal
Accountant
rohitvaishnav.jpg
Mr. Rohit Vaishnav
IT Assistant
vinodacharya.jpg
Mr. Vinod Acharya
Office Assistant